Blog

Na koji način funkcionišu elektrošokeri?

Elektrošokeri

Elektrošokeri su ručni uređaji za elektro-mišićno ometanje, koji primenom električne struje mogu da onesposobe osobu i izazovu bol. Ipak, ne dovode do ozbiljnih i trajnih povreda, jer je amperaža veoma mala.

Nisu namenjeni za zamenu vatrenog oružja, već se kao i biber sprej koriste isključivo u samoodbrani, odnosno da zaustave napadača. Dok se u policiji koriste često u toku savladavanja nasilnika pri hapšenju.

Kada su se pojavili elektrošokeri?

Prvi model razvio je Kunio Shimizu 1966. godine. „Uređaj za hapšenje“, kako je nazvao svoj izum, opisan je kao pištolj sa električnim pražnjenjem. „Ispaljuje“ projektile spojene na žicu sa parom elektrodnih igala koji se pričvršćuju za kožu.

Shimizov uređaj privukao je pažnju Jacka Covera, NASA istraživača, te je u narednim godinama unapredio njegov izum stvorivši svoju verziju. Međutim, ovaj elektrošoker je koristio barut kao pogonsko gorivo, što je navelo Biro za alkohol, duvan i vatreno oružje da ga klasifikuje kao vatreno oružje 1976. godine.

Da bi izbegli svrstavanje u vatreno oružje dve decenije kasnije braća Rick i Thomas Smith su osnovali kompaniju koja je imala za cilj da stvori uređaj za „bezbedniju upotrebu sile za građane i policiju“. Tako su razvijeni elektrošokeri kakve danas poznajemo.

Elektrošokeri

Vremenom, dobijali su različite modele, te na tržištu trenutno postoje brojne verzije, uključujući i one u obliku mobilnog telefona, pištolja, priveska, pa i sa lampom.

Kako funkcionišu elektrošokeri?

Elektrošoker je dizajniran tako da emituje električnu energiju male snage, ali velikog napona. Ona utiče na nervni sistem čoveka, te čini da mišići rade veoma brzo, ali neefikasno. Naime, iznenadni udar struje izaziva stanje šoka kod napadača, što za posledicu ima pad energije, jer telo u samo nekoliko sekundi veliku količinu šećera iz krvi pretvara u mlečnu kiselinu. Gubitak energije otežava kretanje i funkcionisanje, dovodeći do privremene paralize i oduzetosti mišića.

Elektrošokeri

Istovremeno se prekidaju neurološki impulsi koji šalju signale za pokrete mišića, te osoba gubi ravnotežu i postaje dezorijentisana. Ovo stanje traje nekoliko minuta, ali je sasvim dovoljno da se bezbedno sklonite od napadača.

Da li su elektrošokeri dozvoljeni kod nas?

Prema članu 26 Zakona o oružju i municiji sva lica starija od 18 godina mogu da koriste elektrošokere. Pri čemu nemaju obavezu da se registruju za njih u policiji. Ipak, treba voditi računa da se ne prekorači nužna odbrana, jer je njihova upotreba dozvoljena samo pri samoodbrani.

Maloletna lica starija od 16 godina, takođe, mogu da nabave i drže elektrošoker, ali ne smeju da ga nose.

Iako elektrošokeri imaju izuzetno dejstvo, bez obzira na debljinu odeće napadača, njihova efikasnost zavisi od brojnih faktora. Pre svega od veličine i fizičkog stanja napadača, kao i lokacije kontaktnih tačaka. Stručnjaci ističu da najveći uticaj imaju između vrata i ramena, na stomaku, kao i na unutrašnjem delu butine. Takođe, efikasnost zavisi od jačine, te prilikom izbora modela obratite pažnju na voltažu.

Ne samo da visokoefikasni, već su ovi uređaji jednostavni za upotrebu i potpuno bezbedni po korisnika. Držači su dovoljno izolovani, te ne postoji opasnost da će električna energija doći u kontakt sa osobama koje ih drže. Dodatnu sigurnost pruža i činjenica da je svaki atestiran za upotrebu.

 

Elektrošokeri

Veliki izbor elektrošokera možete pronaći army shop-u Urban Dart. U bogatoj ponudi čekaju vas i raznovrsni modeli lukova i strela, kao i vazdušnih pušaka i vazdušnih pištolja.

 

 

Slični blogovi