Blog

Vazdušni pištolj

Vazdušni pištolj predstavlja posebnu vrstu oružja koja zahteva komprimovani  gas ili vazduh za ispaljivanje projektila. Pri čemu koristi C02 ampule i metalne dijabole ili kuglice kalibra 4.5 mm.

Iako ne spada u vatreno oružje vazdušni pištolj pruža realistični osećaj pri pucanju, uključujući i karakteristični trzaj koji se javlja kada koristimo pravi vatreni model. Imajući ovo u vidu ne čudi što je vid zabave odraslima, te se često koristi u Airsoft igri. Mada ne treba zaboraviti da je vazdušni pištolj i deo sportskih streljačkih takmičenja.

Podela vazdušnih pištolja

Vazdušni pištolj sa CO2 sistemom čini najveću kategoriju, jer je jednostavniji i jeftiniji metod. Koristi patrone CO2 od 12 grama za jednokratnu upotrebu koji u proseku imaju brzinu oko 120 m/s. Ova vrsta pištolja omogućava povratni udar (blowback) i polu, pa čak i potpuno automatske funkcije. Nedostatak je što je CO2 osetljiv na spoljašnju temperaturu, te je pištolj snažniji kada je temperatura okoline visoka, a kada je hladno vrema neće raditi tako dobro.

Modeli sa oprugom imaju namotane čelične ili gasne opruge, koje rade na isti način. Kada povučete pištolj, stisnete oprugu koja izbacuje klip napred tako da komprimujući vazduh izbacuje municiju. Relativno mali broj vazdušnih pištolja ima opruge. One se češće koriste za vazdušne puške.

Vazdušni pištolj

Vazdušni pištolji sa mehanizmom mogu biti sa jednom ili više pumpi. Povlačenjem okidača oslobađa se pritisak koji izbacuje municiju napred iz cevi.

Posebnu grupu čine vazdušni pištolji sa Precharged Pneumatic (PcP) sistemom rada. Karakteriše ih ugrađeni rezervoar koji treba napuniti kompresovanim vazduhom iz spoljnog izvora, kao što je ronilčka boca ili posebna pumpa. S obzirom da nisu osetljivi na temperaturu i da njihova municija može da razvija brzinu preko 200 m/s predstavljaju najmoćniju vrstu vazdušnih pištolja.

 Opšte mere predostrožnosti pri rukovanju vazdušnim pištoljem

Iako vazdušni pištolj nema moć nekoga direktno da ubije, ono definitivno ima sposobnost da ozbiljno povredi. Zbog toga treba rukovati sa najvećom pažnjom.

Pre upotrebe pištolja, pročitajte dobro uputstva i zapamtite da ih morate pratiti. Oko 90 odsto svih nesreća sa vazdušnim pištoljima uzrokovano je, upravo, nepravilnim rukovanjem.

Prvi korak jeste da kada uzmete pištolj proverite da li je ispražnjen i da li je osigurač aktiviran. Takođe, pre skladištenja, uverite se da je CO2 ampula izvađena i osiguran.

Nikako nemojte dodirivati okidač dok niste spremni da pucate i obavezno koristite zaštitne naočare. One su dizajnirane tako da ih možete nesmetano staviti i preko svojih naočara za vid, ukoliko ih nosite.

Pištolj nikada nemojte da uperite u neku drugu osobu ili životinju, već samo u metu. Morate voditi računa da je meta odgovarajuća, tj. da podloga nije previše tvrda, jer se kuglica može odbiti od nje te postoji opasnost da vas povredi.

Da li je potrebna dozvola za vazdušni pištolj?

Zakon u našoj zemlji ne nalaže da se vazdušni pištolj mora regostrovati. Ipak, prilikom kupovine potrebna vam je lična karta.

Vazdušni pištolj

Vazdušne pištolje, kao i ampule CO2 gasa i dijabole i kuglice za njih, možete pronaći u bogatoj ponudi army shop-a Urban Dart.