Praćke

Praćke su vrsta oružja, koje svoj napad bazirju na bacanju projektila. Ono što je tipično za praćke je, to što za razliku od raznih lukova koriste projektile koji su tupi (npr. kamen, metalne kuglice). Opšte je poznata kao pastirsko oružje. Sastoje se od male torbice koja se nalazi između dva dugačka užeta. Kada se projektil stavi u torbicu dva kanapa se uhvate jednom rukom i snažni zamahuju oko glave. U određenom trenutku jedan kanap se pusti. Ovo omogućava projektilu da leti pravom linijom. Praćka je vrlo jeftino i jednostavno oružje za izradu. Koristi se u lovu ali i u borbama. I danas je interesantna sportistima, dok ima i dosta improvizacija ovog oružja. Projektili za praćku su uobičajeni na arheolškim nalazištima. Dok je  praćka  veoma retka, zbog samog materijala od koga su pravljene brzo degradiraju.Praćka se spominje i u Bibliji što predstavlja najstariji zapis o ovom oružju.

Title

Go to Top