Blog

Optika – Kada se pojavila i koji su elementi optičkog nišana?

Optika

Optika, tj. optički nišan, predstavlja instrument koji se koristi da pomogne u preciznom vizuelnom poravnanju (tj. nišanjenju) dalekometnog oružja. Postavlja se, obično, na puške sa ciljem da uveća sliku meta i obezbedi precizniji hitac.

Slična optika se nalazi na drugim platformama kao što su artiljerija, tenkovi, pa čak i avioni. Optičke komponente se mogu kombinovati sa optoelektronikom da bi se dodale funkcije noćnog vida ili pametnih uređaja.

Kada se pojavila optika na vatrenom oružju?

Razvoj oružja doveo je do potrebe za preciznijim gađanjem na daljinu. Zbog toga su razvijeni prvi mehanički nišani. Međutim, oni su pokazali nedostatke kada su povećane perfomanse oružja tako da strelac nije mogao golim okom da razazna cilj na velikoj daljini kojim je oružje imalo moć da dosegne.

Prvi pokušaj da obezbedi maksimalnu iskorišćenost oružja došao je od strane engleskog astronoma amatera Williama Gascoigna sredinom 17. veka. Baš kao i prvi dvogledi, njegov izum se zasnivao na Kepplerovom teleskopu. Sasvim slučajno napravu je ostavio bez poklopca, da bi kasnije uočio da je mreža koju je pauk napravio unutra kućišta u fokusu sa udaljenim objektima.

Pomak u razvoju usledio je krajem 17. veka kada je engleski matematičar Robert Hooke konstruisao prvi optički nišan tako što je između 2 stakla čiji krakovi dijametralno dodiruju unutrašnje zidove cilindra postavio „krst“ koji je označavao centar mete i imao je zadatak da olakša nišanjenje.

Prvi zapis o konstrukciji na kojoj je razvijena današnja optika pojavio se u 19. veku. Naime, inženjer John R. Chapman je u svom delu „The Improved American Rifle“ opisao strukturu nišana koji je napravio oružar Morgan James. Ubrzo je William Malcolm razvio svoj dizajn koji je uključivao ahromatska sočiva kao što su ona koja se koriste u teleskopima i time je poboljšao nagib i elevaciju.

Optika

U narednim godinama optika je doživela neverovatni napredak tako da su se pojavili dugi nišani i prenosivi nišani za slabu vidljivost koji su korišćeni noću. Vremenom, poboljšavane su perfomanse tako da danas optika predstavlja savremenu tehnologiju na oružju.

Koji su elementi optičkog nišana?

Uvećanje je podeljeno na žižnu daljinu objektiva tako da daje moć linearnog uvećanja teleskopa. Faktor uvećanja od 10, na primer, proizvodi sliku kao da je 10 puta bliže objektu. Količina uvećanja zavisi od primene za koju je dizajnirana optika.

Optika

Prečnik sočiva objektiva određuje koliko svetlosti može da se prikupi da bi se formirala slika. Obično se izražava u milimetrima. Dok je vidno polje određeno njegovim optičkim dizajnom. Beleži se u linearnoj vrednosti, kao što metar ili stopa. Mada može biti i u ugaonoj vrednosti, tj. stepenima.

Optički nišani koncentrišu svetlost koju prikuplja objektiv u snop, izlaznu zenicu, čiji je prečnik prečnik objektiva podeljen sa snagom uvećanja. Za maksimalno efikasno prikupljanje svetlosti i najsvetliju sliku, izlazna zenica treba da bude jednaka prečniku potpuno proširene zenice.

Reljef oka je rastojanje od zadnjeg sočiva okulara do izlazne zenice ili tačke oka. To je optimalna udaljenost na kojoj posmatrač mora da postavi oko iza okulara da bi video jasnu sliku. Što je veća žižna daljina okulara, veće je olakšanje oka.

Antirefleksni premazi imaju važnu ulogu na nišanima, jer smanjuju gubitak svetlosti na optičkoj površini. Samim tim se smanjuje i količina „izgubljene“ svetlosti prisutna unutar samog nišana čime je izbegnuto dobijanje maglovite slike. Više premaza dovode do boljeg prenosa svetlosti i oštrijeg kontrasta.

Mnogi nišani imaju i premaze otporne na ogrebotine, kao i one koji sprečavaju zadržavanje vode na staklu.

Glavna cev nišana se razlikuje po veličini, materijalu, primenjenom proizvodnom procesu i završnoj obradi površine. Tipični spoljni prečnici variraju između 19 i 40 mm. Najčešće veličine su 25,4 mm, 30 mm i 32 mm. Unutrašnji prečnik glavne cevi utiče na količinu prostora u kome su smešteni optički elementi.

Optika

Optički nišani namenjeni za upotrebu na velikim dometima i/ili pri slabom osvetljenju uglavnom imaju veće prečnike glavne cevi. Pored optičkog, prostornog i dostižnog opsega podešavanja visine i nagiba, glavne cevi većeg prečnika nude mogućnost povećanja debljine zidova cevi bez žrtvovanja velikog unutrašnjeg prečnika.

Optičke nišane vrhunskog kvaliteta, kao i vazdušne puške, vazdušne pištolje i airsoft pištolje, možete pronaći u bogatoj ponudi army shop-a Urban Dart.